ตัวกันนก WMI39-700K End

Accessory อุปกรณ์

ตัวกันนก  END CLOSER WMI39-700K      
4ATE-END 39-700K  
(3END39K)  


Durable คงทน
Light Weight น้ำหนักเบา
Easy For Installation ง่ายสำหรับการติดตั้ง
Several Profiles หลายโปรไฟล์
Stylish & Modern มีสไตล์และทันสมัย
Colorful มีสีสัน
Less Expensive ราคาไม่แพง
Various Types Of Steels & Thickness ประเภทเหล็กและความหนา

ตัวอย่างโครงการที่นำไปใช้