G-STEEL

โครงการ G-STEEL  ติดตั้งในปี 2551พื้นที่ประมาณ 40,000 ตารางเมตร เป็นโรงงานหลอมเหล็กตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ลูกค้าได้เลือก ลอนหลังคา WMI 88-600 สี Aluzinc  ความหนา 0.45 mm (ก่อนเคลือบ) 0.50 mm. (รวมเคลือบ) AZ150 G300 BSC  ส่วนผนังผลิตลอน WMI 38-750 S (รีดกลับลอน)  สี SKY TONEBLUE ความหนา 0.42 mm (ก่อนเคลือบ)  0.50 mm. (รวมเคลือบ) AZ150 G300 BSC  ติดตั้งออกมาแล้ว สวยงามมากๆ เป็นสีฟ้าทะเล ทั้งหมด