โรงงานผลิตอาหารอบแห้ง

โรงงานผลิตอาหารอบแห้ง  ติดตั้งในปี 2560 พื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร  เป็นโรงงานผลิตส่งออกต่างประเทศ โดยผ่านการควบคุมที่มีคุณภาพ ซึ่งเจ้าของโครงการได้ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา โดยอาคารทั้งหมด เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ WMI โดยเลือกลอน WMI 60-750 BL  ความหนา 0.42 mm (ก่อนเคลือบ) 0.47 mm. (รวมเคลือบ) AZ150 G300 BSC  สวยงาม ไม่รั่วซึม ซึ่งลอนนี้เป็นลอนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก  โดยระบบการติดตั้งด้วย Roof Connector  ที่ช่วยเสริมการยืดเกาะความแข็งแรง ของหลังคามากยิ่งขึ้น ผนังได้เลือกใช้ลอน WMI 24-760 SS  เป็นลอนเตี้ยโดยระบบการติดตั้งด้วยสกรู สินค้ามีการรับประกันสินค้าทุกตัวคะ