วิหารแก้ว เจ้าแม่กวนอิม

โครงการวิหารแก้ว เจ้าแม่กวนอิม จ.ฉะเชิงเทรา ติดตั้งเมื่อปี 2562 พื้นที่ประมาณ 3,000 ตรม. ลอนสเปน สี Nuvo blue 0.40 mm (Apt) BSC สวยงามมากคะ