อาคารพาณิชย์ 1 ชั้น (2 หลัง)

โครงการอาคารพาณิชย์ 1 ชั้น (2 หลัง) เป็นอาคารที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา โดยเลือกใชัลอนหลังคาสูง WMI 60-750 BL พื้นที่ 3,000 ตารางเมตร สี Prima Ocean 0.42 mm (Bmt) 0.48 mm (Tct)x 914  G300 BSC และใชัผนังเป็นลอน WMI 25-750 SS พื้นที่ 1,400 ตารางเมตร สี Prima Jade 0.42 mm (Bmt) 0.48 mm (Tct)x 914  G300 BSC ติดตั้งแล้วเสร็จปี 2559  ซึ่งมีความโดดเด่น สวยงาม มากๆ ซึ่งลูกค้าได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ลอนนี้เป็นการติดตั้งแบบซีมล็อคด้วยขายึด ทำให้มีความคงทน แข็งแรง ไม่รั่วซึม พร้อมติดฉนวนกันความร้อนหนา 5 มม. เพื่อช่วยลดภาวะความร้อนได้อีกด้วย