HOME PRO MEGA

HomePro Mega ติดตั้งในปี 2561  เป็นห้างสรรพสินค้าศูนย์กลางแหล่งรวมสินค้า นานาชนิด ผลิตภัณฑ์พร้อมบริการติดตั้งด้วยลอนหลังคา WMI 29-730SS  ความหนา 0.42 mm (ก่อนเคลือบ) 0.51 mm. (รวมเคลือบ) AZ150 BSC งานผนังลอน WMI 88-600 สีOffwhite 0.42 mm.(ฺBmt) 0.51 mm (Tct) x914 BSC  ซึ่งลอนนี้เป็นลอนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเหมาะสำหรับงานโชว์ผนัง รูปลอนดีไซน์สวยงามมากคะ