โรงน้ำตาล (KSP)

 โครงการโรงน้ำตาล จ.อุดรธานี (KSP) ติดตั้งปี 2561  พื้นที่ประมาณ 36,000 ตรม. ลูกค้าเลือกใช้ลอนหลังคา WMI110-650BL ความหนา 0.50 mm (ฺBmt) 0.55 mm (Tct)  การติดตั้ง Safe100% พร้อมรับประกันผลงานติดตั้งค่ะ