วัดพระธรรมกาย

โครงการ วัดพระธรรมกาย เราได้รับงานผลิตพร้อมติดตั้ง เป็นงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555-ปัจจุบัน หลังคาผลิตเป็นลอน WMI 38-750 S สี OFF WHITE ความหนา 0.42 mm. (ก่อนเคลือบ) 0.50 mm. (รวมเคลือบ)  ผนังผลิตเป็นลอน WMI 38-750 S สี OFF WHITE ความหนา 0.42 mm (ก่อนเคลือบ) 0.50 mm. (รวมเคลือบ) และในส่วนกันสาดนี้ ผลิตลอน WMI 29-730 SS สี OFF WHITE ความหนา 0.42 mm (ก่อนเคลือบ) 0.50 mm. (รวมเคลือบ)  พื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางเมตร ในส่วนที่ผลิตพร้อมติดตั้งหลังคา นี้จะเป็น  หอฉันท์คุณจันทร์ ,อาคารจอดรถ,อาคารหัองปั้ม , ห้องพักภิกษุสัมเนร, โรงครัว เป็นต้น