โรงงานผลิตนมโฟร์โมสต์ (โรง 2)

โรงงานโฟร์โมสต์ ติดตั้งในปี 2561 พื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางเมตร  เป็นโรงงานผลิตนมโฟร์โมสต์ ซึ่งเราก็ได้รับความไว้วางใจหลังจากได้ติดตั้งโรง 1 ที่ปี่ 2560 และได้รับโอกาสผลิตหลังคาพร้อมงานติดตั้งโรง 2 โดยทางลูกค้าได้รับการบริการของ WMI แล้วมั่นใจเลือกใช้บริการของเรา โดยทางเจ้าของโครงการได้เลือกสเป็กหลังคาเมทัลชีท ลอน WMI 39-700 K  ความหนา 0.42 mm (ก่อนเคลือบ) 0.47 mm. (รวมเคลือบ) AZ150 G550 BSC ซึ่งลอนนี้เป็นลอนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก  โดยระบบการติดตั้งด้วย Roof Connector  ที่ช่วยเสริมการยืดเกาะความแข็งแรง ของหลังคามากยิ่งขึ้น