THAI HOSPITAL PRODUCTS

THAI HOSPITAL PRODUCTS เป็นโรงพยาบาลตั้งอยู่ที่ สุขุมวิท 107ลูกค้าเลือกใช้ผลิตภัณท์หลังคาลอน WMI 25-650  สี Aluzinc ความหนา 0.30 mm (Bmt) 0.35 mm (Tct) x914 G550 BSCและลอนผนัง WMI 25-650 สี Bangchak Green ,Shampoo Blue ,Aluzinc 3 สี สลับกัน โดดเด่นมากๆ Spec ความหนา 0.30 mm (Bmt) 0.35 mm (Tct) x914 G550 BSC พื้นที่ทั้งหมด 1,200 ตารางเมตร ติดตั้งปี 2016