HOME PRO

Hom Pro ติดตั้งในปี 2555 พื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางเมตร  เป็นห้างสรรพสินค้าศูนย์กลางแหล่งรวมสินค้า นานาชนิด ผลิตภัณฑ์พร้อมบริการติดตั้งด้วยลอนหลังคา WMI 60-750 BL  ความหนา 0.45 mm (ก่อนเคลือบ) 0.50 mm. (รวมเคลือบ) AZ150 G300 BSC แข็งแรง ทนทาน สวยงาม ไม่รั่วซึม ซึ่งลอนนี้เป็นลอนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการติดตั้งด้วยระบบ Roof Connector  ที่ช่วยเสริมการยืดเกาะความแข็งแรง ของหลังคามากยิ่งขึ้น