SKH WAREHOUSE

โครงการ SKH WAREHOUSE  เริ่มติดตั้งในปี 2555-2560 พื้นที่ประมาณ 37,800 ตารางเมตร มีทั้งหมด 6 อาคาร   ซึ่งเราได้รับความ ไว้วางใจให้ผลิตพร้อมติดตั้งหลังคาเมทัลชีท สถาปนิคเลือกใช้ลอนหลังคา WMI 60-750 BL  ความหนา 0.42 mm (ก่อนเคลือบ) 0.47 mm. (รวมเคลือบ) AZ150 G300 BSC  ผนังได้เลือกใช้ผลิตลอน WMI 25-750 SS  พร้อมติดฉนวนกันความร้อน ทำให้หลังคาช่วยลดภาวะความร้อนได้ดี สวย ทนทาน ไม่รั่วซึม ซึ่งลอนนี้เป็นลอนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก  โดยระบบการติดตั้งด้วย Roof Connector  ที่ช่วยเสริมการยืดเกาะความแข็งแรง ของหลังคามากยิ่งขึ้น