Winter Halter Asia

โครงการ Project Winter halter Asia จ.ระยอง  ติดตั้งในปี 2560 พื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร ซึ่งเราก็ได้รับความไว้วางใจให้ผลิตสินค้าพร้อมติดตั้งหลังคา ลอน WMI 60-750 BL สี Aluzinc  ความหนา 0.42 mm (ก่อนเคลือบ) 0.47 mm. (รวมเคลือบ) AZ150 G300 เหล็กต่างประเทศ  สวยงาม ไม่รั่วซึม ซึ่งลอนนี้เป็นลอนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก  โดยระบบการติดตั้งด้วย Roof Connector  ที่ช่วยเสริมการยืดเกาะความแข็งแรง ของหลังคามากยิ่งขึ้น ผนังได้เลือกใช้ผลิตลอน WMI 38-750 S  สี Aluzinc  ความหนา 0.42 mm (ก่อนเคลือบ) 0.47 mm. (รวมเคลือบ) AZ150 G300 เหล็กต่างประเทศ งานนี้สวย โดดเด่นมาแต่ไกลเลยคะ