T-PARK

โครงการ T-PARK  เป็นงานผลิตพร้อมติดตั้งจากผู้ชำนาญการมากกว่า 20 ปี เพื่อให้ความพึงพอใจลูกค้าสูงสุด งานนี้ติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อปี 2556 โดยหลังคาผลิตลอน WMI 60-750 BL สี Aluzinc ความหนา 0.42 mm (ก่อนเคลือบ) 0.47 mm. (รวมเคลือบ) AZ150 G300 BSC เป็นลอนสูงที่มีระบบติดตั้งโดยการใช้ Roof Connector ป้องกันการรั่วซึมได้ดีเยี่ยม การไหลเวียน ระบายน้ำได้ดี ในส่วนผนังผลิตลอน WMI 24-760 SS สี Aluzinc ความหนา 0.42 mm (ก่อนเคลือบ) 0.47 mm. (รวมเคลือบ) AZ150 G550 BSC  พื้นที่ประมาณ 30,000 ตารางเมตร คงทน สวยงาม ไม่มีปัญหาการรั้วซึม และเรายังไม่รับความไว้วางใจได้ทำงานร่วมกับ T-PARK อย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมาจนถึงปัจจุบัน