NEW MOBILE STADIUM (ช้างอารีน่า)

โครงการ NEW  MOBILE STADIUM ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น "ช้างอารีนา"ติดตั้งในปี 2552 พื้นที่ประมาณ 7,000 ตารางเมตร  เป็นสนามฟุตบอลที่บุรีรัมย์ ที่มีความโดดเด่นจนไม่ว่าใครก็ต้องรู้จัก ซึ่งเราก็ได้รับความ ไว้วางใจให้ผลิตพร้อมติดตั้งหลังคา สนามฟุตบอลแห่งนี้ซึ่งสถาปนิกได้เลือกสเป็กหลังคา ด้วยสีพิเศษ สี TOA 7309 Blue (สี 2 ด้าน) ลอน WMI 60-750 BL  ความหนา 0.42 mm (ก่อนเคลือบ) 0.50 mm. (รวมเคลือบ) AZ150 G300 BSC หลังคาสีสด สวยงาม ไม่รั่วซึม ซึ่งลอนนี้เป็นลอนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก  โดยระบบการติดตั้งด้วย Roof Connector  ที่ช่วยเสริมการยืดเกาะความแข็งแรง ของหลังคามากยิ่งขึ้น ผนังได้เลือกใช้ผลิตลอน WMI 38-750 S ด้วยสีพิเศษ สี TOA 7309 Blue (สี 2 ด้าน) เหมือนกันกับหลังคา จึงสร้างความโดดเด่นของสนามฟุตบอลได้อย่างดี