WMI Seam 68-470

Forming Product ผลิตภัณฑ์

ลอนนี้เหมาะสำหรับหลังคาที่มีความลาดเอียง 3 องศาขึ้นไป (ลอนนี้ไม่สามารถดัดโค้งได้)  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝนสันลอนสูง 68 มม.ความกว้าง 470 มม.ช่วยเพิ่มการรับปริมาณน้ำฝนและความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้าง  จุดเด่นของลอนนี้อยู่ที่ระยะซีม 180 องศาป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึมได้ดี
 


Durable คงทน
Light Weight น้ำหนักเบา
Easy For Installation ง่ายสำหรับการติดตั้ง
Several Profiles หลายโปรไฟล์
Stylish & Modern มีสไตล์และทันสมัย
Colorful มีสีสัน
Less Expensive ราคาไม่แพง
Various Types Of Steels & Thickness ประเภทเหล็กและความหนา

ตัวอย่างโครงการที่นำไปใช้