Sag Rod

Accessory อุปกรณ์

Sag Rod เป็นอุปกรณ์สำหรับ ยึดระหว่างแปสองตัวที่อยู่ใกล้กัน เพื่อป้องกันไม่ให้แปเสียรูป หรือ ล้ม ทำให้ประสิทธิภาพการรับน้ำหนักของแปลดลง เหล็กที่ทำ Sag Rod มีค่า Yield Strength 240 Mpa ผ่านกรรมวิธีชุบ Electro Galvanized เพื่อป้องกันสนิม มีขนาด Ø 12 มม.เหมาะสำหรับแป C/Z ขนาด 75-250 และ Sag Rod เหมาะสำหรับแปที่มีจันทันห่างไม่เกิน 8 ม. โดยใช้ระบบเกลียวแล้วยึดที่ปลายสองข้าง ด้วยน็อตและแหวนรองข้างละ 2 ชุด


Durable คงทน
Light Weight น้ำหนักเบา
Easy For Installation ง่ายสำหรับการติดตั้ง
Several Profiles หลายโปรไฟล์
Stylish & Modern มีสไตล์และทันสมัย
Colorful มีสีสัน
Less Expensive ราคาไม่แพง
Various Types Of Steels & Thickness ประเภทเหล็กและความหนา

ตัวอย่างโครงการที่นำไปใช้