Zed Purlin

Purlin แปเหล็ก

Zed Purlin  แปเหล็กเคลือบรูปตัว Z ของ WMI มีตั้งแต่ขนาด 75-300 มม.เป็นแปที่มีปีกสองด้านไม่เท่ากัน ซึ่งด้านหนึ่งกว้างกว่าอีกด้านหนึ่งเล็กน้อย เมื่อพลิกกับด้านสามารถซ้อนประกบกันได้สนิท เมื่อต้องการจะต่อแปสองตัวเข้าด้วยกัน สามารถใช้ได้ทั้งการวาดพาดช่วงเดี่ยวและระยะพาดต่อเนื่องโดยไม่มีการซ้อนกัน  หรือลดการซ้อนทับให้น้อยลงเพื่อความประหยัด รวมทั้งการพาดต่อเนื่องโดยมีการซ้อนทับของแปตัว Z ซึ่งแปตัว Z ที่มีการต่อแบบซ้อนทับยึดโบลท์และน็อต จะมีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้สูงขึ้น ซึ่งแป ตัว Z สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบเชื่อม และยึดน็อตได้เช่นกัน ตามแต่ความเหมาะสม และความต้องการ


Durable คงทน
Light Weight น้ำหนักเบา
Easy For Installation ง่ายสำหรับการติดตั้ง
Several Profiles หลายโปรไฟล์
Stylish & Modern มีสไตล์และทันสมัย
Colorful มีสีสัน
Less Expensive ราคาไม่แพง
Various Types Of Steels & Thickness ประเภทเหล็กและความหนา

ตัวอย่างโครงการที่นำไปใช้