Cee Purlin

Purlin แปเหล็ก

Cee Purlin แปเหล็กเคลือบรูปตัว C ของ WMI มีตั้งแต่ขนาด 75-300 มม. ปีกเท่ากันทั้งสองข้าง เหมาะสำหรับการวางพาดช่วงเดี่ยวหรือวางพาดต่อเนื่องหลายช่วง โดยให้ปลายของแต่ละท่อนวางชิดกันอยู่บนจุดรองรับซึ่งสามารถเชื่อมหรือยึดโดยใช้น๊อต ตามความต้องการ ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ทำแปหลังคา โครงเคร่าผนังและฝ้า หรืองานโครงสร้างทั่วๆ ไป


Durable คงทน
Light Weight น้ำหนักเบา
Easy For Installation ง่ายสำหรับการติดตั้ง
Several Profiles หลายโปรไฟล์
Stylish & Modern มีสไตล์และทันสมัย
Colorful มีสีสัน
Less Expensive ราคาไม่แพง
Various Types Of Steels & Thickness ประเภทเหล็กและความหนา

ตัวอย่างโครงการที่นำไปใช้