WMI 60-750 BL

Forming Product ผลิตภัณฑ์


Durable คงทน
Light Weight น้ำหนักเบา
Easy For Installation ง่ายสำหรับการติดตั้ง
Several Profiles หลายโปรไฟล์
Stylish & Modern มีสไตล์และทันสมัย
Colorful มีสีสัน
Less Expensive ราคาไม่แพง
Various Types Of Steels & Thickness ประเภทเหล็กและความหนา

PRODUCT CALCULATION

โปรแกรมอำนวยความสะดวก เพื่อช่วยคุณ ประเมินพื้นที่ และปริมาณการใช้สินค้าให้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ประเภท
ผลการคำนวณ
สินค้า : WMI 60-750 BL
ความกว้าง :
เมตร
ความยาว :
เมตร
ปริมาณพื้นที่ :
ตร.ม.
ราคารวม :
บาท

*ข้อมูลนี้เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น

ตัวอย่างโครงการที่นำไปใช้