WMI 40-720

Forming Product ผลิตภัณฑ์

เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 2 องศาขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน สันลอนสูง 40 มม.ความกว้างใช้งาน 720 มม. ระบบติดตั้งเป็นแบบยิงสกรู (Bolt Type)  Facing ทั้ง Foil , PVC และ Metal Sheet  เป็นรุ่นพิเศษชนิดมีปีก ทำหน้าที่เป็นปีกประกบข้างแผ่น ช่วยให้รอยต่อข้างแผ่นดูเรียบร้อยสวยงาม ไม่มีร่องตามแนวประกบแผ่น สามารถติดตั้งได้ 2 แบบ คือแบบยิงสกรู และแบบยิงสกรูและมีฝาครอบปิดหัวสกรู (Bolt & Cap) ระบบ Bolt & Cap เป็นระบบติดตั้งที่ดีที่สุด เนื่องจากสามารถแก้ปัญหา การรั่วซึมที่หัวสกรูที่เกิดจากการยิงสกรูและแก้ปัญหาแผ่นหลังคาปลิวที่เกิดจากการติดตั้งระบบคลิ๊ปล็อค (Cliplock) เป็นลอนหลังคาที่เหมาะสำหรับติดตั้งหลังคาโรงงานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่                            
 


Durable คงทน
Light Weight น้ำหนักเบา
Easy For Installation ง่ายสำหรับการติดตั้ง
Several Profiles หลายโปรไฟล์
Stylish & Modern มีสไตล์และทันสมัย
Colorful มีสีสัน
Less Expensive ราคาไม่แพง
Various Types Of Steels & Thickness ประเภทเหล็กและความหนา

ตัวอย่างโครงการที่นำไปใช้